BORANG PENDAFTARAN AHLI NR ONLINE - RAHSIACANTIK.COM
PROMOSI TERKINI :
FREE membership! Bila anda BELI PRODUK SECARA ONLINE di RAHSIACANTIK.COM.
Buat Pembelian PRODUK NR SECARA ONLINE di RAHSIACANTIK.COM (HARGA RUNCIT) LEBIH DARI RM100 dan anda tidak perlu membuat bayaran keahlian.
BUTIR - BUTIR PEMOHON
ARAHAN : Semua ruang Pemohon mesti diisi dengan tepat.
Nama Pemohon
Jantina
No. I/C Baru
cth: 880818-08-8888
Tarikh Lahir
cth: dd-mm-yyyy
Alamat Lengkap
No. Tel. Rumah
No. HP
Poskod Bangsa
Bandar
Agama
Negeri Status
Email
Pastikan email anda tepat.
Kegagalan berbuat demikian menyebabkan anda tidak dapat mendaftar secara online.
Dari mana anda tahu mengenai Laman Web kami
Bayaran akan dibuat ke akaun
PENGAKUAN - AKUR JANJI

Saya mengaku bahawa semua butir-butir di atas adalah benar dan lengkap.
Saya akan mematuhi segala undang-undang dan peraturan yang disyaratkan dalam polisi keahlian NR.